top of page

Sat, Mar 16

|

Reykjavík

Frumkrafta Framtíðar Sjálf // Elemental Future Self - Reykjavik mini retreat

- skapandi mótun á framtíðar sjálfi í gegnum dans, sköpun, kakó, slökun

Registration is closed
See other events
Frumkrafta Framtíðar Sjálf // Elemental Future Self - Reykjavik mini retreat
Frumkrafta Framtíðar Sjálf // Elemental Future Self - Reykjavik mini retreat

Time & Location

Mar 16, 2024, 7:30 PM – 10:30 PM

Reykjavík, Skeifan 7, 3.hæð, 108 Reykjavík, Iceland

About the Event

Við bjóðum ykkur velkomin í heilaga leikstund á Laugardagskveldi í Mars mánuði, 

þar sem við munum einbeita okkur að því að kynnast frumkröftunum betur.

Öll erum við samansett úr vatninu, eldinum, loftinu og jörðinni.

Hversu oft tökum við okkur tíma til að tengjast þessum frumkröftum hið innra? Hvað vilja þeir okkur? Hvernig getum við nýtt þá í okkar einlægu, innri vinnu? Hvernig getum við notað þá til að hjálpa okkur að vinna úr og heila gamlar sögur og sár? Hvernig geta frumkraftarnir nýst okkur í sköpun og leik?

Sköpun á bjartari framtíð?

Jósa, Olga og Frímann bjóða uppá sannkallaða frumkrafta veislu, þar sem leikið verður með líkamlega skynjun og djúpa hlustun. Þrír klukkutímar fyrir okkar innra ferðalag, þar sem leikgleðin mun leiða okkur inní hugmyndir fyrir sköpun á framtíðar sjálfi. Hvað gerist er við hleypum inn meira flæði í gegnum vatnið, virkjum kraftinn í eldinum, opnum fyrir meiri forvitni í gegnum loftið og á sama tíma jarðtengjum okkur og nærum í gegnum jörðina; hver erum við þá?

Þetta námskeið er hannað fyrir þig sem langar að opna meira fyrir þínar innri gjafir. Fyrir þig sem ert að leita að meira flæði í sköpun. Fyrir þig sem langar að sleppa gamla sjálfinu og tengjast nýjum möguleikum. 

Fyrir þig sem langar að leika þér meira í daglegu amstri. 

Fyrir okkur sem langar að upphefja gleðina fyrir lífinu sjálfu                             - sama hvað á dynur í kringum okkur!

Gleðin er okkar upprunalega lund. Við þurfum ekki að nota efni eða utanaðkomandi aðstæður til að komast þangað. 

Með því að tengjast okkar innra, í gegnum hreyfingu, leik, sköpunaræfingar og djúpa hlustun í slökun getum við opnað gáttir sem við ekki vissum að væru til.

Þetta kvöld verður skemmtilegt og lærdómsríkt fyrir líkama og sál. 

Dagskráin mun innihalda:

[ ] Seremóníal Kakó [ ] Frumkrafta virkjun [ ] Dansferðalag gegnum frumkraftana [ ] Meðvituð skapandi mótun á framtíðar sjálfi [ ] Hljómbað með heilandi snertingu

Jósa Goodlife er íslensk listakona búsett í Kaliforníu þar sem hún vinnur með orkuheilun, yoga og andlega listsköpun. Frumkraftavinna er hennar dýpsta köllun og er náttúran hennar æðsti kennari og heilari. Nýlega kláraði Jósa skriftir á bók um persónulega heilun í gegnum frumkraftana sem nú er í framleiðsluferli með væntanlega útgáfu á árinu. Jósa mun lesa upp úr bókinni á viðburðinum og leiða í gegnum dans og hljómbað // Elemental SoundBath

Olga Hörn Fenger vinnur með nudd, gufu- og með vatnsmeðferðir á Reykjavíkursvæðinu. Hún er einstök á sínu sviði og hefur góða innsýn inní hvað hver og einn þarf í gegnum hendurnar hennar næmu, sem hún mun bjóða fram í ljúfa snertingu undir hljómbaði í lok kvöldsins. Einnig mun hún vekja upp anda kakósinns í byrjun kvölds.

Frímann Kjerúlf er forvitinn ferðalangur með bakgrunn úr myndlist, eðlisfræði og gervigreind, en hefur nú helgað líf sitt tónlistinni og shamanískum aðferðum með það að leiðarljósi að gera heiminn að betri stað. Frímann mun DJ-a fyrir dans ferðalagi gegnum frumkraftana fjóra, ásamt því að leiða bæði lífrænt og rafrænt hljómbað í samfloti við Jósu Goodlife.

Miðaverð er frjálst framlag á skalanum 8.000-12.000kr.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

English: Elemental Future Self - a mini retreat

We welcome you to join us for a sacred playtime on a Saturday evening in the month of March,

 where we will focus on getting to know the elemental forces better.

We are all made from the elements of water, fire, air and earth.

How often do we take the time to connect with these primal forces within us? What do they want from us? How can we use them in our sincere, inner work? How can we use them to help us process and heal old stories and wounds? How can the primal forces be of use for us in creation and play? Creation of a brighter future?

Jósa, Olga and Frímann invite you in for a truly original party, where physical perception and deep listening will be our dearest guides. Three hours for our inner journey, where the joy of play will lead us to ideas for the creation of the future self. What happens when we let in more flow through the water element, activate the power of the fire, open to more curiosity through air and at the same time ground ourselves and nourish through earth; who are we then?

This workshop is designed for you who want to open more to your inner gifts. For those of you who are looking for more flow in creativity. For those of you who want to let go of the old self and connect with new possibilities. For those of you who want to play more in your daily routine. For those of us who want to elevate the joy of life itself                                                                 - no matter what is occuring around us!

Joy is our original state of Being. We don't need to use substances or external conditions to get there. 

By connecting with our inner true selves, through movement, play, creative exercises and deep listening in relaxation, we can open portals we didn't know existed.

This evening will be fun and uplifting for body and soul. Our program will include:

[ ] Ceremonial Cacao [ ] Elemental activation [ ] A dance journey through water, fire, air and earth [ ] Conscious creative shaping of our future self [ ] Sound bath with a healing touch

Jósa Goodlife is an Icelandic artist living in California where she works with energy healing, yoga and healing arts. Creative work is her deepest calling and nature is her supreme teacher and healer. Jósa recently finished writing a book about her personal healing through the elements, which is currently in the production process with an expected publication this year. Jósa will read from the book at the event and lead through dance exercise and her signature Elemental SoundBath

Olga Hörn Fenger works with massage, sauna and water treatments in the Reykjavík area. She is a unique force in her field and has good insights through her sensitive hands, which she will offer in a gentle touch in the sound bath at the end of our evening. She will also awaken the spirit of cacao at the beginning of our workshop.

Frímann Kjerúlf is a curious traveler with a background in art, physics and artificial intelligence, but has now dedicated his life to music and shamanic methods with the goal of making the world a better place. Frímann will DJ for a dance journey through the four primary forces, as well as lead both an organic and electronic soundscape in sync with Jósa Goodlife.

Ticket price is a sliding scale of 8,000-12,000iskr

Tickets

 • Elemental Future Self ticket!

  For those who are ready to co-create the future together with the elements

  From ISK 8,000 to ISK 12,000
  Sale ended
  • ISK 8,000
   +ISK 200 service fee
  • ISK 10,000
   +ISK 250 service fee
  • ISK 12,000
   +ISK 300 service fee

  Total

  ISK 0

  Share This Event

  bottom of page